sorost-fugl-1400.png
 
 

ung i kor sørøst

Ung i Kor Sørøst ble stiftet 10. april 2015 og har sekretariat i Oslo. Vi er regionskontoret for Ung i Kor sine medlemskor i Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder.

Vårt formål er å aktivt jobbe for

  • å skape gode sang - og musikkmiljøer som er åpne for alle barn og ungdom

  • å øke tilgjengeligheten og kvaliteten på barn og ungdoms musikalske opplæring, og slik fremme barn og unges personlige utvikling gjennom sang og musikk

  • at barn og unge skal få delta i beslutningsprosessene i korarbeidet, og dermed utvikle lederegenskaper, organisatoriske evner og forståelse for demokratiske arbeidsmåter

  • å synliggjøre koraktivitet i regionen 

Ansatte

Ung i Kor Sør-Øst har to ansatte, daglig leder Veronica Stokkmo og musikkonsulent Julie Kleive.

veronica-lav-opp.jpeg

Veronica Stokkmo Daglig leder Ung i Kor SørØst +47 220 05 679
veronica@ungikor.no / oslo@ungikor.no

2.jpg

Julie Kleive Musikkonsulent Ung i Kor SørØst +47 220 05 679
julie@ungikor.no / oslo@ungikor.no


Besøksadresse

Trondheimsveien 2 j
0153 Oslo

 

Bli medlem

5 grunner til hvorfor ditt kor bør bli medlem i Ung i Kor

  1. Økonomisk støtte til oppstart og drift

  2. Momskompensasjon

  3. Informasjon om og invitasjon til arrangementer, kurs, osv

  4. Gode avtaler på forsikring, hos Kopinor og TONO, medlemsskap i FONOKO, m.m.

  5. Rådgivning, hjelp og støtte i stort og smått