nord-fugl-1400.png
 
 

ung i kor NORD

Ung i Kor Nord er regionskontoret for Finnmark, Troms og Nordland. Vi arrangerer og bidrar til koraktiviteter for våre medlemskor. Vår hovedoppgave er å styrke utbredelsen av og kvaliteten på barne- og ungdomskor i regionen.

Vårt formål er å Aktivt jobbe for

  • å skape flere sangaktiviteter for barn og unge i Finnmark, Troms og Nordland

  • å skape et godt sang- og musikkmiljø i vår region

  • å tilby kurs og seminarer, sangertreff og konserter

  • at barn og unge skal få delta i beslutningsprosessene i korarbeidet, og dermed utvikle lederegenskaper, organisatoriske evner og forståelse for demokratiske arbeidsmåter 

Ansatte

I Ung i Kor Nord jobber regionkonsulent Kjellaug Kornstad

kjellaug-nord-bredde-480.jpg

Kjellaug Kornstad Regionkonsulent Ung i Kor Nord +47 46 96 12 65
nord@ungikor.no


Besøksadresse

Krognessvegen 33, 9006 Tromsø

 

Bli medlem

5 grunner til hvorfor ditt kor bør bli medlem i Ung i Kor

  1. Økonomisk støtte til oppstart og drift

  2. Momskompensasjon

  3. Informasjon om og invitasjon til arrangementer, kurs, osv

  4. Gode avtaler på forsikring, hos Kopinor og TONO, medlemsskap i FONOKO, m.m.

  5. Rådgivning, hjelp og støtte i stort og smått