vest-fugl-1400.png
 
 

ung i kor vest

Ung i Kor Vest ble stiftet i 2008 og er Ung i Kor sitt regionskontor for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Vårt formål er å Aktivt jobbe for

  • å skape gode sang - og musikkmiljøer som er åpne for alle barn og ungdom

  • å øke tilgjengeligheten og kvaliteten på barn og ungdoms musikalske opplæring, og slik fremme barn og unges personlige utvikling gjennom sang og musikk

  • at barn og unge skal få delta i beslutningsprosessene i korarbeidet, og dermed utvikle lederegenskaper, organisatoriske evner og forståelse for demokratiske arbeidsmåter

  • å synliggjøre koraktivitet i regionen 

Ansatte

Mari Byrknes er regionkonsulent i Ung i Kor Vest

IMG_1144.jpg

Mari Byrknes Regionkonsulent
Ung i Kor Vest
+47 920 90 907
vest@ungikor.no


Besøksadresse

Georgernes Verft 12,
5011 Bergen

 

Bli medlem

5 grunner til hvorfor ditt kor bør bli medlem i Ung i Kor

  1. Økonomisk støtte til oppstart og drift

  2. Momskompensasjon

  3. Informasjon om og invitasjon til arrangementer, kurs, osv

  4. Gode avtaler på forsikring, hos Kopinor og TONO, medlemsskap i FONOKO, m.m.

  5. Rådgivning, hjelp og støtte i stort og smått