Vi søker unge dirigenter til Dirigentforum

Vi søker unge dirigenter til Dirigentforum

Dirigentløftet søker dirigenter til Dirigentforum med Daniel Reuss i Den Norske Opera og Ballet 9. og 10. november

Dirigentforum arrangeres for første gang i Norge for unge kordirigenter. Deltakerne er dirigenter i utvikling, og kan vise til et høyt kordirigentfaglig nivå og kunstnerisk potensiale.

Dirigentforum holdes i Den Norske Opera og Ballet 9. og 10. november 2019 med Daniel Reuss som instruktør. Reuss er kunstnerisk leder for Capella Amsterdam og tidligere sjefsdirigent for Rias kammerkor i Berlin. Øvingsensemblet består av 12 profesjonelle sangere.

Dirigentforum er gratis, og du kan søke om støtte til reise og opphold hos Ung i Kor.

Hvem kan melde seg på Dirigentforum?

Deltakerne til Dirigentforum velges utelukkende basert på kunstneriske, musikalske og dirigentfaglige evner. Det er ingen krav til formell utdanning.

Deltakerne må være norske, eller ha fast tilhørighet i Norge gjennom studier, arbeid, familie eller lignende. Øvre aldersgrense for søkere er 30 år.

Søkere må levere søknad med CV, motivasjonsbrev og videoopptak av egen dirigering (maks 10 minutter).

Påmeldingsfrist er 10. september og søkere vil få tilbakemelding om de har fått plass ved utgangen av september.

Dirigentforum arrangeres av Ung i Kor som en del av Dirigentløftet, og støttes av Sparebankstiftelsen, Talent Norge og Koralliansen.

Les mer om Dirigentløftet her.

Lurer du på noe mer?

Ta kontakt med Ung i Kor på info@ungikor.no om du har noen spørsmål.

Drømmekonsert med No.4

Drømmekonsert med No.4

Registrer koret ditt i Friviilighetsregisteret

Registrer koret ditt i Friviilighetsregisteret