Vi søker deltakere til Dirigentopplæring for unge i eget kor

Vi søker deltakere til Dirigentopplæring for unge i eget kor

Ung i Kor søker nye dirigenter og kor til programmet som starter høsten 2019

Dirigentopplæring for unge i eget kor passer for barnekor, ungdomskor og studentkor, der noen av sangerne har lyst å prøve seg på dirigering i trygge omgivelser.

Programmet gir unge sangere mulighet til å lære dirigering direkte av sin egen dirigent. I deltakende kor skal dirigenten finne 3-5 interesserte sangere, som i løpet av et semester får en innføring i grunnleggende moment i dirigering. Dirigenten skal til sammen legge opp 10 timer undervisning. Det vil være mulig for koret å tilpasse opplegget og for eksempel ha flere deltakere, eller å bruke en ekstern lærer.

Påmeldingsfrist er 30. juni 2019

 

Dirigenter inviteres til samling

Dirigentene inviteres til en innledende samling med Anne Karin Sundal-Ask i Oslo 12.-15. august 2019, i forbindelse med Det norske Jentekor Sommerakademi. Der vil de får tips til hvordan undervisningen kan legges opp. Her får de gått gjennom materiale som kan brukes i undervisningen, og får i tillegg stemmegafler og pins til alle som er med. Deltakelse på samlingen er ikke obligatorisk, men noe vi sterkt vil oppfordre til. Detaljert timeplan for samlingen kommer senere.

Dirigenter som ikke bor i Oslo kan søke om å få opphold dekket av Ung i Kor.


Økonomisk støtte til koret

Koret får økonomisk støtte på 10.000,- til å gjennomføre tiltaket, samt gratis kursmateriell å bruke til undervisningen. Ung i Kor kan også bistå med rådgiving rundt alt som har med tiltaket å gjøre. Midlene koret får er beregnet til å dekke utgifter for ekstra arbeidstid for dirigenten, og andre ekstrautgifter i forbindelse med gjennomføring av undervisningen.

Dirigenter som trenger overnatting i Oslo i forbindelse med Det norske Jentekor Sommerakademi, vil kunne søke om støtte til dette.

Dirigentopplæring for unge i eget kor

  • Gjennomført av Ung i Kor høsten 2018 som et pilotprosjekt for å stimulere unge til å prøve seg på kordirigering. Det blir nå gjennomført for tredje gang

  • Programmet inngår i Koralliansens satsing på kordirigenter i Norge

  • Det er også en del av satsingsområdet Unge dirigenter i Dirigentløftet, støttet av Sparebankstiftelsen.


Lurer du på noe mer?

For spørsmål er det bare å ta kontakt med din organisasjon på e-post.

Ung i Kor kan kontaktes på info@ungikor.no

Ung kirkesang kan kontaktes på ingvild@sang.no og

FONOKO kan kontaktes på fonoko@fonoko.no

Sangere søkes

Sangere søkes

Sommersanguka

Sommersanguka